Forældretilfredshedsundersøgelser

I foråret 2019 gennemførte Hillerød Kommune en forældretilfredshedsundersøgelse. 

I vedhæftede bilag ligger vores institutionsrapporter fra 2017 og 2019