Forældretilfredshedsundersøgelse 2017

I foråret 2017 gennemførte Hillerød Kommune en forældretilfredshedsundersøgelse. 

I vedhæftet bilag ligger vores institutionsrapport