Værdier ved vilde og risikofyldte lege

Når vi taler om risikofyldt leg, er det vigtigt at huske på, at det risikofyldte selvfølgelig skal være i overensstemmelse med barnets alder og udvikling.

Sammen med jer forældre er det vores opgave at understøtte barnets identitetsdannelse bedst muligt.

Identitet er summen af de historier, vi fortæller om os selv, altså oplevelsen af hvem vi er, som ikke er noget vi er født med, men noget vi skaber igennem vores liv i relation til vores sociale omverden. Der findes ingen hurtige veje til at kunne mestre livet, ingen korrekte svar og ingen nemme tricks. Den enkelte må finde sin egen vej. Det er dette, vi skal støtte børnene i at mestre.

Kroppen er redskabet til at erobre verden både motorisk og sanseligt. Det giver barnet erfaringer med egne muligheder og begrænsninger både fysisk, kognitivt og socialt. Det kræver øvelse og opnås for barnets vedkommende gennem leg. Her er det afgørende, at de rammer, barnet færdes i, tillader, at barnet øver sig så meget som muligt.

Kroppen er et kommunikativt redskab i det sociale fællesskab og i verden, og dermed er kroppen afgørende for identitetsdannelse.

Da vi fra legeforskning ved, at risikofyldt leg er vigtig for barnets udvikling til senere i livet at mestre de risici, det må møde, er det nødvendigt at vægte den slags lege som en del af barnets udvikling. Risikofyldt leg vil desuden have en positiv effekt på motorisk læring og sociale kompetencer. Barnet leger sig til kropsbevidsthed. Bl.a. gennem det risikofyldte opnår barnet positive følelser som glæde, spænding, stolthed og troen på sig selv - hvis altså barnet får oplevelsen af at mestre risikoen – og det kræver øvelse.

Gennem deltagelse i risikofyldte lege kan frygt reduceres og legepraksis sikres.

Det skal være sjovt for barnet at lege. Det skal give mening for barnet med udgangspunkt i dets handlinger og kompetencer. Meningsskabelse fører til læring og dermed erfaringer til identitetsdannelsen. Legen er en dannelsesproces for det enkelte barn med oplevelser og erfaringer på godt og ondt. Barnet oplever at overskride sig selv, bruge fantasien og opleve nye måder at være sammen med andre børn på.

Der er kommet større og større fokus på børns sikkerhed. Vi skal passe på, at det ikke ødelægger børnenes legepraksis.

De voksne i børnehave og vuggestue har altid ansvar for børnenes sikkerhed, og vi skal vurdere risici ved leg, men vi skal også ha´ os for øje, at regler ikke kommer til at eliminere muligheden for de risikofyldte lege. Det er ikke en garanti for sikkerhed at pakke børn ind i regler, for så har det enkelte barn ikke mulighed for at udvikle strategier i farefulde og risikofyldte lege, hvilket kan gøre situationer i fremtiden farligere.

Børn har brug for voksne, der viser dem tillid og giver dem ansvar, vi ved, de kan magte. Det vil hjælpe dem i deres rejse til at kunne mestre livet.

 

”Mestring er skadesforebyggende”

                                                                   Anette Bundgaard