Røgfri Vuggestuen

Bestyrelsen har vedtaget, at Vuggestuen Margrethevej fra september 2017 er en røgfri vuggestue. Det betyder at ingen medarbejdere fremover må ryge i arbejdstiden.

Baggrunden for denne beslutning er, at vi som vuggestue ønsker at være et godt forgangsbillede, og derigennem skabe rammerne for et sundt børneliv uden røg. Et sundt børneliv, hvor vi som rollemodeller ikke ønsker at udsætte børnene for den røglugt, som er uundgåelig, når der er medarbejdere der ryger i arbejdstiden.

De medarbejdere der ryger i dag, bliver tilbudt et gratis rygestop-kursus.  

Bestyrelsen går med denne beslutning et skridt videre, i forhold til den gældende rygepolitik i Hillerød Kommune, hvor medarbejdere ansat i daginstitutioner må ryge uden for institutionens matrikel.