Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

I vores selvejende vuggestue, Vuggestuen Margrethevej, værner vi om et sundt og udviklende læringsfællesskab, hvor kerneopgaven handler om at yde kvalificeret pædagogisk praksis omkring børnene. En pædagogisk praksis, der skal tilgodese alle børns brede læring samt trivsel, dannelse og udvikling, som er omdrejningspunktet i det faglige fundament med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan som afsæt.

En præmis i den sammenhæng er, at børn ikke udvikler sig af sig selv. Børn er dybt afhængige af professionelle, pædagogiske voksne omkring sig, der har teori og viden om børnenes udvikling og behov. Voksne, som med et skarpt blik for alle børns potentialer og spor (motivation, fantasi, viden, forslag, nysgerrighed, kreativitet osv.) tager børnenes perspektiver alvorligt og integrerer disse i en meningsfuld og for børnene sammenhængende pædagogisk praksis. Voksne, der er i stand til at tænke og arbejde didaktisk og kan omsætte deres viden til en faglig intention, som praktiseres og dokumenteres (synliggøres) samt evalueres (faglig vurderes). Voksne, der kan opbygge, tilrettelægge og vedligeholde læringsmiljøer med høj kvalitet omkring børnene. Voksne, der samarbejder både med børnene og med forældrene, og ikke mindst samarbejder med hinanden i et fagligt fællesskab.

I dette link kan du høre lidt om hvad Den Styrkede Pædagogiske Læreplan handler om: https://www.youtube.com/watch?v=N3EcNUkl6qc

Under de følgende faneplade, vil vi uddybe for jer, hvordan vi i praksis omsætter vores arbejde med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Dette vil vi bl.a. gøre ved små videoklip, som vores forældre har givet tilladelse til at uploade på hjemmesiden.