Hvordan arbejder vi med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan?

 

I Vuggestuen har vi taget kærkomment imod Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, da filosofien bag, er en tilbygning på det pædagogiske mind-set og den pædagogiske udvikling, som vi gennem flere år, har arbejdet os hen imod. Ikke kun i Vuggestuen, men i hele Hillerød Kommune, som vi er tæt tilknyttet i forhold til den pædagogiske sparring og udvikling. Vi ser derfor arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, som et tilskud til de forandringsprocesser vi i forvejen er optaget af, frem for "et nyt projekt,", som vi skal til at starte forfra med.

Se hvordan vi tidligere arbejdede med læreplanen under bilaget: Læreplan 2018

I overgangen fra Læreplan til Den Styrkede Pædagogiske Læreplan fik vi øje på, at vi i Vuggestuen ønsker at få større fokus på systematisering af vores dokumentations- og evalueringskultur, samt vores opmærksomhed omkring hverdagsrutiner. For at komme godt ind i den proces, lavede vi sammen med bestyrelsen en Procespil, som et strategisk værktøj til at få overblik over processen.

Vi har undervejs haft brug for at justere i procespilen. F.eks. har vi erfaret, at vi bliver bedre til at nå de praksismål vi sætter os, når vi ændrer i vores mødekultur, og vi har derfor indført ugentlige refleksionsmøder på alle tre stuer. På den måde bliver vi i stand til systematisk og løbende at evaluerer og justere vores aktioner og læringsmiljøer, så der bliver en bedre balance mellem de lineære tilgange og de cirkulære processer.

Se Procespilen under bilag (Procespil 2019-2020)

Sidst men ikke mindst er vi via Den Styrkede Pædagogiske Læreplan blevet inspireret til at gentænke vores metodeskema. Det nye metodeskema lægger op til en mere cirkulær tilgang til planlægningen af vores pædagogiske læringsmiljøer, og giver plads til at indtænke flere elementer fra Læreplansblomsten. Metodeskemaet er inspireret af det nye Tegn på Læring fra EVA samt Søren Smidts mål for Rutinepædagogikken.

Se vores metodeskema i bilaget: Vuggestuen Margrethevejs metodeskema 1.

 

Bilag
Hvor er vi på vej hen i vores pædagogiske udvikling?
Metodeskema til tilrettelæggelse af vores pædagogiske læringsmiljøer