Vores pædagogiske grundlag

 

Vores fundament bygger på en anerkendende og science didaktiske tilgang. Anerkendende refererer til vores børnesyn, mens science refererer til den nysgerrige, legende og eksperimenterende relation, vi indgår med børnene i. Didaktik refererer til de pædagogiske refleksioner og overvejelser, vi gør os, i forhold til de metoder og læringsmiljøer, som vi præsenterer børnene for i dagligdagen.

Vores pædagogiske grundlag samt børnesyn tager afsæt i Børne- og undervisningsministeriets styrkede læreplan den kan du læse her.

Samt Hillerød Kommunes overordnede børne- og ungepolitik "Fælles børn Fælles ansvar" og handleplanen fra Dagtilbud Børn.

Børne og Unge politik, FBFA (Fælles Børn Fælles Ansvar) den kan du læse her: 

 Og handleplanen fra Dagtilbud børn, den kan du læse her.