Forældreinddragelse

I Vuggestuen ser vi i alle sammenhænge en stor værdi i, at have et tæt forældre samarbejde. Det har derfor også været en naturlig del af processen, at inddrage vores forældre gruppe i arbejdet omkring Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. I første omgang har vi bedt vores bestyrelse om respons og inspiration til de læringsmiljøer vi løbende har etableret, og efterfølgende har vi inviteret hele forældregruppen til at tage del i processen, for at etablere sammenhæng mellem vuggelivet og familielivet.

Programmet til forældremødet den 30/11 2019 så således ud:

- Oplæg om børns sproglige udvikling sant inspiration til Læseleg v. Pia Nyberg fra Hillerød Bibliotek.

- Oplæg om Måltidskultur samt fremvisning af film

- Oplæg om Science didaktik og fremvisning af film

- Dialog på stuerne: Hvad bliver i som forældre inspireret af, når I hører de 3 oplæg? Hvor har I som forældre lyst til at inspirere os, når I hører de 3 oplæg?

I det første bilag herunder kan I se de noter der blev taget på forældremødet, og som vi har arbejdet videre med på et personalemøde efterfølgende.

I det næste bilag kan I se hvordan vi ønsker at samarbejde med vores forældre i hverdagen, for at sikre alle børn- og familiers trivsel i Vuggestuen.

 

Bilag
Den daglige dialog, muligheder for møder mm.