Kurser og uddannelser

Vi er løbende til foredrag,  kurser og uddannelser, for at lade os inspirerer til arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

I 2018:

 • Lederkursus i Den Styrkede Pædaogiske Læreplan på KP
 • ICDP lederkursus samt inspiration på fælles p-møde (se bilag)
 • Hanen kursus på fælles p-møde (se bilag)
 • Foredrag med Michael Wall Andersen om Leg og vugge-matematik

I 2019:

 • Proces om Måltidskultur v. erhvervspsykolog Inge Schoug Larsen: Kompetencedagene for alle medarbejdere
 • Løbende netværksmøder for alle netværkspædagoger 
 • Diplommodul i "Den pædagogiske læreplan og udvikling af pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud" for pædagogen i Inklusions netværket, samt efterfølgende inddragelse af alle medarbejdere pædagogisk gruppe samt på fælles p-møder.
 • Foredrag med Niels Falck Hansen om Kultur, æstetik og fællesskab i vuggestue-praksis
 • Foredrag om Inderum og Læringsmiljøer

I 2020:

 • Vores leder blev uddannet som familie-rådgiver hos Kempler instituttet.
 • Proces om ICDP v. psykolog Annette Arntkjær: Kompetencedage for alle medarbejdere. 
Bilag