Social udvikling

Social udvikling

 

Børns sociale udvikling sker i fællesskaber med andre, børn såvel som voksne. I fællesskaber gør børn sig erfaringer med, hvad det vil sige at deltage, have indflydelse og give plads til andre. I fællesskaber udvikler børn empati, som er grundlæggende for deres sociale handlemuligheder. Især fællesskaber omkring leg er en vigtig kilde til børns sociale udvikling. Derfor er fællesskaberne i fokus i den styrkede pædagogiske læreplan og i vores praksis.

Vores teoretiske grundlag for at arbejde med børnenes sociale udvikling tager udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske læreplan, den kan du læse her (side 38)

I 2019 / 2020 har vi optaget 3 små film i Vuggestuen, hvor der bl.a. er fokus på børnens alsidige personlige udvikling samt sociale udvikling. Den første film er fra vores måltider, hvor vi på mere struktureret vis arbejder med børnenes personlige- og sociale kompetencer og plads i fællesskaberne (Se filmen Måltidskultur) Arbejdet omkring måltidskulturen har strukket sig over en længere periode, hvor vi løbende har reflekteret, evalueret og justeret vores praksis. Herefter har vi rettet fokus andre steder, men vi vender jævnligt tilbage på gen-besøg i Måltidskulturen, for løbende at tilpasse til den børne-gruppe vi har samt tjekke efter, om vi er faldet lidt i 'retro grøften.' (Se bilag fra vores Kompetencedage samt metodeskema over måltidskulturen)

I den næste film har vi optaget et af vores børne yogahold, hvor der også lægges stor vægt på at styrke børnenes personlige- og sociale udvikling. Selvom yoga er en voksen-styret aktivitet, lægger vi vægt på at tilrette yoga-programmet efter børnenes spor. Det viser sig i filmen her ved, at børnene for tiden er meget optaget af 'Krible Krable dyr' og Rikke, har derfor fundet en masse øvelser frem, hvor hun sammen med børnene leger forskellige yoga dyr. (Se filmen fra en yoga time - samt uddybning under temaet "Krop sanser og bevægelse.")

I den tredje film har vi optaget forskellige stunder på legepladsen. Her er der blandede aktiviteter som enten er voksenstyrede, eller hvor de voksne følger børnenes spor og positionere sig i forhold til deres leg og ageren i fællesskaberne. Når vi tager brillerne på, og kigger efter den personlige- og sociale udvikling i denne film, vil det bl.a. blive tydeligt at de voksne har fokus på den inkluderende tilgang for at sikre, at alle børn får mulighed for at deltage i fællesskabet. (Se filmen "Legepladskultur" samt bilag Legepladskultur metodeskema - samt uddybning under temaet "Natur, udeliv og science."

I de 3 bilag herunder viser vi det pædagogiske arbejde der er gået forud for optagelser af filmene.

Bilag
Bilag fra vores kompetencedage om arbejdet med Måltidskultur.
Vuggestuens måltidskultur, metodeskema
Metodeskama om Vuggestuens legepladskultur