Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.

Vores teoretiske grundlag for at arbejde med børnenes kommunikative og sproglige tilegnelse tager udgangspunkt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, den kan du læse her. (side 40)

Vi har i alle hverdagsrutiner og pædagogiske aktiviteter stort fokus på børnenes sproglige udvikling. Metoderne hertil er visualisering, læseleg, babytegn, måneneds sang, rim og remseleg osv. Herudover har vi alle fået et kursus i Sprogleg, hvor vi har lært hvordan vi 'Ugler' med børnene.

Vi tænker den sproglige udvikling ind i alle temaer vi arbejder med henover året. I praksis betyder det, at når vi i perioder f.eks. arbejder med natur og science, så tænkes den sproglige udvikling ind alle læringsmiljøer og i alle hverdagsrutiner. Dvs. at vi f.eks. låner og læser bøger om krible-krabledyrene vi finder og leger med, vi synger sange om dem, vi rimer og remser om dem osv. Kun fantasien sætter sine grænser.

Når barnet har gået her i tre til seks måneder, inviterer vi til en opstarts samtale. Her laver vi en lille evaluering af den første tid i vuggestuen og inviterer til en dialog om barnets generelle trivsel og udvikling, herunder den sproglige udvikling, vores samarbejde mm.

Inden børnene starter i børnehave tilbyder vi at sprogteste dem, og har herefter en dialog med forældrene, om der evt. er områder hvor den nye børnehave skal have en opmærksomhed.

I filmen, som er optaget på legepladsen, kan I høre hvordan vores sprogpædagog Christina 'ugler' med en lille dreng. Vi har gennem tiden erfaret, hvordan denne kommunikationsform giver 'vokseværk' til børnens sproglige udvikling.

I underfanerne fortæller vi mere om visualisering, babytegn og læseleg.