Natur, udeliv og science

Natur, Udeliv og Science

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

Læringsmiljøet skal tage afsæt i mulig læring og inddrage børnene som aktive medskabere af egen læring ved at stille åbne, nysgerrige spørgsmål til børnenes forståelse af sammenhænge i naturen og deres omverden. Det pædagogiske personale skal lytte til børnenes undren og egne spørgsmål og til børnenes begyndende hypotesedannelser og kategoriseringer i forhold til naturen. Børnene opmuntres til at foretage egne undersøgelser, støttes og guides i at turde øve sig igen og igen for derved at opbygge en grundlæggende tillid til egne ideer og evner, selvom børnene møder modgang.

Der skal være en særlig opmærksomhed på at sikre, at børn og familier i udsatte positioner støttes i at være i og lære om naturen. Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældre understøtte en grundlæggende naturvidenskabelig dannelse af børnene.

Vores teoretiske grundlag for at arbejde med børnenes kommunikative og sproglige tilegnelse tager udgangspunkt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, den kan du læse her.

I vuggestuen er vi meget optaget af Natur, udeliv og science. I første vedhæftede bilag kan I se, hvordan vi i løbet af 2019 har reflekteret og evalueret over vores Legepladskultur. I næste bilag kan I se hvordan vi arbejder med Natur og science i hverdagspædagogikken. Og i filmen fra Legepladsen, kan I se hvordan vi bruger denne, når vi dagligt er ude.

Sidst men ikke mindst tænker vi også leg med vugge-matematik ind i vores arbejde med natur og science. Dette blev vi inspireret til i slutningen af 2018, hvor vi var til et foredrag med Michael Wall Andersen, som underviste i Natur, udeliv og science netværket. Vores pædagog som sidder i dette netværk samt leder deltog begge i foredraget, og har efterfølgende inspireret resten af personalegruppen til at tænke nye tanker. Vi har lavet et lille referat af vores fortolkning af foredraget, som I er velkomne til at kigge med i i det sidste bilag.

 

Bilag
Refleksion og evaluering af vores legepladskultur
Refleksioner og evaluering af Vuggestuens arbejde med Natur og Science
Noter fra et inspirerende foredrag med Michael Wall Andersen