Krop, sanser og bevægelse

Krop, sanser og bevægelse

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden samt følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.

Læringsmiljøet i dagtilbuddet skal give alle børn, herunder de børn, som har begrænsede erfaringer med krop, sanser og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og leg, og det pædagogiske personale skal motivere børn til at bevæge sig ved at vise glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse. Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer.

Vores teoretiske grundlag for at arbejde med børnenes kommunikative og sproglige tilegnelse tager udgangspunkt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan som du kan læse her. (side 42)

I vuggestuen er vi meget optaget af Krop, sanser og bevægelse og det er et af de elementer, som vi tænker ind i så mange af hverdagens læringsmiljøer som muligt - ude såvel som inde, målrettet såvel som spontant. Herudover har de fleste i personalegruppen deltaget i undervisningsforløb omkring "Risikofyldte lege" samt "Børneyoga". I kan læse mere om Risikofyldte lege og se filmen fra et af vores Børneyogahold i fanerne herunder.