Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.

Det pædagogiske personale skal derfor skabe et læringsmiljø, der formidler glæde ved æstetiske oplevelser og skabende praksis. Det pædagogiske personale må aktivt formidle kultur og støtte alle børn, uanset baggrund, kompetencer og forudgående erfaringer med kultur.

Læringsmiljøet skal understøtte børn i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv inden for en bred vifte af kunstarter og udtryk. Læringsmiljøet skal sikre, at alle børn får erfaringer, der kan forankre værdier, og som kan fungere som rettesnor for at orientere sig og handle på en hensynsfuld, demokratisk og respektfuld måde. Dette understøtter forpligtende fællesskaber og sikrer sammenhæng til skole, lokalsamfund og en globaliseret verden.

Vores teoretiske grundlag for at arbejde med børnenes kommunikative og sproglige tilegnelse tager udgangspunkt i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, den kan du læse her.

I Vuggestuen bruger vi elementer fra Kultur, æstetik og fællesskab i mange henseender. Vi tænker elementerne ind når vi f.eks. reflekterer og evaluerer over vores legepladskultur (se bilag) samt vores måltidskultur (se bilag) eller når vi planlægger og tilrettelægger andre pædagogiske aktiviteter og læringsmiljøer ude som inde.

I 2019 lod vi os særligt inspirere af foredragsholderen Niels Falck Hansen , som underviste i Kultur, æstetik og fællesskabs-netværket. Vores pædagog som sidder i dette netværk samt leder deltog begge i foredraget, og har efterfølgende inspireret resten af personalegruppen til at tænke nye tanker. Vi har lavet et lille referat af vores fortolkning af foredraget, som I er velkomne til at kigge med i i det sidste bilag.

Bilag
Her kan I læse hvordan vi tænker Kultur, æstetik og fællesskab ind i legepladskulturen
Her kan I se hvordan vi tænker Kultur, æstetik og fællesskab ind i vores Måltidskultur
Inspiration til vuggestuens arbejde fra Niels Falck Hansen