Hvad lærte vi under Corona-pausen?

Verden blev ramt af en lang Corona-pause, og det samme gjorde Vuggestuen i foråret 2020. Mange vaner og rutiner har vi sidenhen måtte ændre på, for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens regningslinjer under genåbningen. På trods af den store omvæltning og de naturligt medfølgende bekymringer, så kan vi alligevel kigge op i bakspejlet og konkludere, at det samtidig også har været en utrolig lærerig proces. Og vi er faktisk alle enige om, at mange af de ting vi har lært under Coronaen, ønsker vi at holde fast i fremadrettet også.

Derfor vælger vi her, at udbygge vores Styrkede Pædagogiske Læreplan med et "Corona-lærings element."

I første omgang vil vi vise jer et uddrag fra de evalueringer vi har gjort i henholdsvis personale- og bestyrelses gruppe:

  • Corona: Der har været positive tilbagemeldinger fra forældre vedr. håndteringen af Corona perioden i Vuggestuen. Der er kæmpet hårdt for at få det hele til at fungere. Normeringen af voksne har været bedre end normalt, og der har været mere ro for børnene, særligt børnene i udsatte positioner. Normeringen kan vi af økonomiske grunde ikke lave om på idet dagligdagen vender tilbage, men de nye rutiner vi har tillært, som også har indflydelse på børnenes trivsel og udvikling, kan vi bestræbe os på at fastholde:
  • Vi gjorde os gode erfaringer med, at den samme voksne har været med barnet hele dagen, fra aflevering om morgenen, til børnene skal sove og hjem igen. Vi vil i det så vidt muligt forsøge at holde fast i små grupper og faste voksne. Ikke kun dagligt, men også i løbet af ugen. Det fungerer godt i forhold til børnene.
  • En forældre i huset ad gangen, og hurtigere aflevering via legeplads-dørene fungerer rigtigt godt og effektivt. Det gør også morgenen lettere for børnene, da de børn der allerede er afleveret fx ikke skal se så mange andre forældre og afleveringssituationer. - Det er lettere for medarbejdere og børn at håndtere, at der kun er en "fremmed" voksen ved døren / på stuen ad gangen, som der skal tage stilling til.
  • Der har generelt være mindre sygdom og bedre trivsel pga. de nye forhold. Både hos børn og personaler. Vi ønsker at bevare håndvaskene der er opsat, og vi ønsker at såvel personale som børn og forældre vasker hænder før de har deres gang i Vuggestuen.
  • Hastigheden og personalet / ledelsens følelse af at have været i et "hamsterhjul" er forsvundet i Corona-pausen. Til gengæld er nærværet og tiden til børnene og hinanden i huset øget.  Det har været en rigtig sund læring i.fht. arbejdsmiljøet, som unægteligt smitter af på børnemiljøet. Ledelsen i Vuggestuen, har i deres evaluering til kommunen lagt vægt på at nævne dette, da det må være er et fælles kommunalt ansvar, at forsøge at bevare denne ro fremadrettet. Ledelsen oplever at der lyttes anerkende til deres ønske, og at det er et fælles ønske fra både ledelseskollegaer fra andre institutioner samt ledelsen i Dagtilbud Børn. Så det glæder vi os til at se udviklingsmulighederne i på alle planer.