It og digitalisering i Vuggestuehøjde

Når man siger "It og digitalisering" til vuggestue-forældre, kan vandene hurtigt blive skilt :-)

Nogle af vores forældre synes, at det er super vigtigt, at vi allerede fra Vuggestue-alderen tager fat på dette emne. Argumenterne herfor er bl.a. at det vil styrke børnenes læring til den digitale verden de opvokser i,  at der er masser af innovative muligheder i it og digitalisering, og når børnene får det ind gennem legen, lærer de at mestre det på en helt anden måde end senere i livet. 

Andre af vores forældre er mere tilbageholdende og giver udtryk for, at de kun i begrænset omfang (eller slet ikke) synes, at vi skal arbejde med it og digitalisering i Vuggestue-alderen. Argumenterne herfor er bl.a. at der er alt for mange børn, som ikke længere formår den tætte relation med andre mennesker, fordi de er "født med en mobil" foran ansigtet, så det ægte nærvær er forsvundet ned i skærmen.

I Den Styrkede Pædagogiske Læreplan er der et krav om, at vi allerede fra Vuggestue-alderen har fokus på at arbejde med it og digitalisering. Og det gør vi også her i vores vuggestuen - på en balanceret måde, og med stort fokus på mål, indhold og kvalitet.

Når vi tænker It og digitalisering ind i vores hverdagspraksis, så er det altid med leg og interaktion som pædagogisk mål foran. Aldrig "aktiv skærm til inaktive børn". Hvis vi skal komme med et par konkrete eksempler på, hvordan vi leger med It og digitalisering, kan det f.eks. være:

- Børnene tager indimellem selv billeder som vi lægger på Børneroden (= masser af fotos af sko, bordben, gulv mm :-)

- Vi 'googler' efter de dyr vi finder på legepladsen, og bliver sammen med børnene klogere på hvad det er vi har fundet.

- Vi optager små film af børnene og leger med tempoet i dem, viser dem baglæns mm. (Det er ret sjovt at se sig selv suse op af rutchebanen, som man lige er rutchet ned af)

- Vi laver billedelotteri med billeder af hinanden.

- Vi finder you-tube film af de sange vi synger. Det bedste i hele verden er f.eks., at synge Hjulene på bussen mens man samtidig kigger på den flotte film med forskellige busser!

- Vi køber legetøj som kan noget sjovt... tøjklemmer som man kan optage sin egen stemme med. Vi indtaler f.eks. navne på de yoga øvelser vi laver, og når børnene trykker på klemmerne, kan de genkende øvelserne og selv lave dem. Eller de kan selv indtale en sjov lyd, synge en sang mm.

- Vi har foto tavler med lyd. Her kan vi sætte forskellige billeder i og indtale hvad der er på billederne. Når børnene trykker på billederne kan de høre den indtalte lyd.

- osv.

I bilaget herunder kan I se vuggestuens lokale handleplan.