Hverdagen

Dagens gang:

Vi åbner på Stjernestuen i stueetagen, hvor vi bestræber os på, at få morgenen til at foregå så stille og roligt som muligt, så alle børn får en god start på dagen.

Klokken ca. 8, hvor flere personaler møder ind, fordeler vi os på de tre stuer.

Vi samler børnene ved 9-tiden, hvor vi tilbyder brød og frugt og vand. Her taler vi om hvem der er her/hvem der mangler, og hvad vi skal lave i løbet af dagen. Vi bruger fotos til at visualisere for børnene, da vi oplever at det "fanger" deres opmærksomhed og giver ro i overgangs situationerne.

Afhængig af børnegruppens sammensætning holder vi før- eller efter frugten en lille samling, hvor vi synger, rimer og remser. Herefter har vi små grupper med læseleg (se linket til venstre).

Dagens forskellige pædagogiske aktiviteter starter ca. klokken 9.30, hvor alle børnene er kommet (hvis ikke andet er aftalt)

På stuerne planlægger vi vores formiddagsaktiviteter ud fra børnenes alder og udvikling. Vi er både på egen stue og på tværs af stuerne, hvor børnene bliver opdelt i mindre relations grupper. Jævnligt er vi også på ture til i lokalmiljøet, eller måske tager vi en lille togtur / ladcykeltur, leger 'vilde lege', børneyoga, rytmik, krea mv,.

SE FANEN "DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN"

Klokken ca. 11 spiser vi frokost. Den kan bestå af både varmt og koldt mad. Louise hænger hver mandag madplan op med ugens menu. 

Når klokken bliver ca. 14.30 er der eftermiddagsmad. Det kan være hjemmebagt brød, rugbrød eller en anden sund snack. Hertil serverer vi mælk og vand. Eftermiddags menuen står også på madplanen.

Klokken ca. 15.45 (lidt tidligere om fredagen) samles vi alle på Stjernestuen, hvor hygger og leger, til de sidste børn er hentet. Hvis vejret tillader det, samles vi alle på legepladsen i stedet.

 

Forældresamarbejde:

I Vuggestuen er forældresamarbejdet prioriteret meget højt. Vi stræber mod at give jeres barn de bedste udviklingsbetingelser, således at det kan profitere af de læringsmiljøer, der er etableret og opstår spontant. Dette er kun muligt, hvis samarbejdet mellem jer og os fungerer.

I billaget: "Det gode samarbejde" kan I læse om, hvordan vi ønsker, at det gode samarbejde mellem os og jer skal være, så vi sammen kan sikre, at vores skønne børn trives og udvikles optimalt.

Hernæst har vi indsat et bilag med vores "Velkomstfolder", som også udleveres på barnets første vuggestuedag. Velkomstfolderen indeholder praktiske informationer om hverdagen i vuggestuen.