Feriepasning

Der er fire centralt  fastlagte lukkedage i Hillerød Kommune:

  • Grundlovsdag
  • Dagen efter Kristi Himmelfart
  • Juleaftensdag
  • 31. december

Som udgangspunkt skal forældre kunne få passet deres børn på almindelige hverdage, derfor tilbydes alternativ pasning på de centralt fastlagte lukkedage. Dette med undtagelse af juleaftensdag og Grundlovsdag, hvor alle dagtilbud i Hillerød har lukket.

Som led i kommuneaftalen for 2009 og 2010 har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftalt, at det ikke er hensigtsmæssigt, at daginstitutioner i de enkelte kommuner holder åbent i perioder, hvor fremmødet af børn er lavt, og derfor uforholdsmæssigt omkostningstungt at holde åbent. 

Det betyder, at der i dagene før påske, i uge 29 og i dagene mellem jul og nytår tilbydes sampasning for de forældre, der har behov for det i en af de 7 selvejende daginstitutioner i Hillerød.