Principper og værdier

    Bestyrelsens overordnede principper for Vuggestuen Margrethevej

I Vuggestuen vægtes det, at børnene får lov til at lege og udforske verden, både på egen hånd og sammen med andre børn og voksne. De voksne forventes at arbejde ud fra en reflekteret praksis, hvor de gør sig overvejelser over det pædagogiske indhold, som børnene præsenteres for. Dette sker ud fra en anerkendende og udforskende tilgang, hvor der er fokus på børnenes læring igennem legen. Dagligdagen skal derfor tilrettelægges på en måde, så alle børn oplever sig imødekommet og inviteret ind i et læringsmiljø, hvor den voksne har fokus på hvad der skal læres, hvordan det skal læres, samt hvilke udviklingstrin det skal læres inden for.

Små børn har særligt brug for tætte relationer til nære voksne, da det er en forudsætning for udviklingen af deres tryghed og basale tillid til verden. Vi ønsker en inkluderende institutionskultur, som imødekommer og anerkender alle de børn og forældre der er i vuggestuen på tværs af kultur og nationalitet. Vi ønsker ikke at børnene skal tilpasses et allerede etableret system af holdninger, værdier og normer. Derfor bør de voksne til stadighed udfordre deres egne for-forståelser og holdninger, i et forsøg på at skabe en vuggestue, hvor der er plads og rum til den enkelte. Ligeledes bør børnene ikke fastholdes i voksnes opfattelser af stereotyper og kønsroller. Piger kan spille bold og drenge kan have kjole på. Vuggestuen Margrethevej ses børn som børn, og ikke som drenge og piger. Dette er vigtigt for at det enkelte barn får lov at udfolde sig som det menneske det er – uanset hvad køn det er.

Selvværd er vigtigt for børnenes trivsel og udvikling. Som voksne styrker vi børnenes selvværd ved at anerkende og rumme deres følelser – også når de er krop umulige. De voksne skal være tydelige i deres kommunikation og forventninger til barnet. At være anerkendende er ikke det samme som at være eftergivende. Børnene skal lære at indgå i et fællesskab, hvor deres egne behov ikke altid kan komme i første række. Dog skal de frustrationer og vrede som dette kan aflede anerkendes.   

Børnenes sundhed tilgodeses ved tilbud om god, frisklavet økologisk mad. Ligeledes har vi i Vuggestuen Margrethevej en sukkerpolitik, hvor sukker så vidt muligt undgås i dagligdagen. Bl.a. opfordres forældre til at medbringes sunde snaks til børnefødselsdage. Yderligere opfordres forældre til at undgå parfume i dagligdagen, for at tilgodese børn og personale med allergi. Udeliv og fysisk udfoldelse prioriteres højt i dagligdagen.

Den psykiske sundhed skal ligeledes varetages i dagligdagen. Personalet skal have øje på børn som af den ene eller anden grund mistrives. Det er personalets ansvar at kontakte forældre og relevante myndigheder, hvis et barn har brug for særlig støtte. Derfor er det ekstra vigtigt også at lægge mærke til de børn, som ikke selv påkalder sig opmærksomhed, da disse børn kan være i mistrivsel.

Forældresamarbejdet i vuggestuen skal være baseret på en åben og ærlig dialog, så vi sammen kan sikre, at vores fælles børn trives og udvikles optimalt. Det gælder både når vi har den daglige snak om barnets trivsel og udvikling, men også, når vi har den mere bekymrende dialog, hvor et barn ikke trives optimalt. Når bekymringer opstår, skal personalet indkalde forældrene til samtale. Ligeledes opfordres forældre til at bede om en samtale, hvis der er noget de ønsker at drøfte - uanset om det er stort eller småt.

 


 [