Dit barns start i vuggestuen

Vi har lavet en "Klar Parat Vuggestuestart" folder, som vi gerne vil invitere jer til at kigge med i (se bilag) Vi ønsker med denne folder at bidrage med en opmærksomhed på nogle af de ting, som kan være gode at have for øje inden vuggestuestart. Resten klarer vi hen ad vejen, ved hele tiden at tale sammen og sparre med hinanden om jeres barn- og families udvikling og behov.

Hernæst har vi en "Velkomstfolder," som I også får udleveret den 1. dag i vuggestuen. Heri beskriver vi mange af de praktiske informationer, som er gode at have kendskab til i forhold til dagligdagen i Vuggestuen.

Sammen med Velkomstfolderen præsenterer vi jer for vores Tøjhjul. Mange forældre spørger os til råds for indkøb af vuggestue-tøj til de forskellige årstider. Vores bud har vi samlet i billaget "Tøjhjul".

Sidst har vi et bilag med informationer om "Børneroden" som er vores "Intra" hvor vi jævnligt lægger fotos, dagbøger mm. ud.