Vores mål

I 2020 har vi fortsat fokus på at implementere "Den Styrkede Pædagogiske Læreplan". I vedhæftede filer er vores procespil for 2019 og  2020.