Ved sygdom

Husk at skrive på Børneroden, så tidligt som muligt, hvis jeres barn er blevet syg eller hvis I holder en fridag: dette af hensyn til den daglige planlægning, hvor vi f.eks. tager på ture, laver aktiviteter osv. 

Hvis jeres barn bliver syg mens det er i vuggestuen, vil vi ringe til jer, og bede jer hente barnet. Det er sjældent belejligt at blive ringet op, når ens barn er sygt og skal hentes hjem, og vi har stor forståelse for, at det kan være svært for jer at få arrangeret. Men, vi må tage udgangspunkt i barnets trivsel først og fremmest, samt de øvrige børn, som også hurtigt kan blive smittet. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, når vi vurderer om jeres barn er for syg til at være i vuggestuen. Som hovedregel siges det, at hvis barnet er 'klattet' og ikke kan følge dagligdagens rytme, så er det for syg til at være her.

Husk at  skrive til os på Børneroden, når barnet er blevet rask, af hensyn til planlægningen i huset. 

I er også altid velkomne til at ringe til os, men HUSK Børneroden.

Personalet må ikke uddele nogen former for medicin. med mindre der i særtilfælde foreligger skriftlig dokumentation fra lægen.