Det gode forældresamarbejde

I Vuggestuen er forældresamarbejdet prioriteret meget højt. Vi stræber mod at give jeres barn de bedste udviklingsbetingelser, således at det kan profitere af de læringsmiljøer, der er etableret og opstår spontant. Dette er kun muligt, hvis samarbejdet mellem jer og os fungerer.

I billaget: "Det gode samarbejde" kan I læse om, hvordan vi ønsker, at det gode samarbejde mellem os og jer skal være, så vi sammen kan sikre, at vores skønne børn trives og udvikles optimalt.

Hernæst har vi indsat et bilag med vores "Velkomstfolder", som også udleveres på barnets første vuggestuedag. Velkomstfolderen indeholder praktiske informationer om hverdagen i vuggestuen.